The Countdown to Blast Off is on! 
Join the 400M $SUPRA token airdrop
Robot Image
Supra

Đối tác của Supra #95 – SupraOracles hợp tác với DEIP, giao thức web3 đầu tiên dành riêng để mã hóa và quản trị các tài sản vô hình có giá trị cao

February 02, 2022 - 4 min read

SupraOracles rất vui mừng được hợp tác với DEIP, giao thức dành riêng cho ứng dụng web3 đầu tiên để mã hóa và quản trị các tài sản vô hình có giá trị cao. DEIP đang làm việc trên nền kinh tế sáng tạo (creative economy) và đang phát triển giao thức phi tập trung phức tạp nhất cho nền kinh tế này. DEIP mong muốn thiết lập một cơ sở hạ tầng cốt lõi để hiện thực hóa tiềm năng một cách đầy đủ nhất của những người sáng tạo trên toàn thế giới.

Công nghệ của DEIP nhằm mục đích đưa nền kinh tế sáng tạo toàn cầu vào thời đại web3 bằng cách cung cấp các công cụ tài chính, kế hoạch về tiền bản quyền, tài sản thế chấp cho vay, phân đoạn và các dịch vụ khác cho bất kỳ tài sản trí tuệ nào mà không cần sự can thiệp của bên thứ ba trong thế giới tập trung. DEIP cũng là một giải pháp bất khả tri blockchain (blockchain-agnostic) hoạt động với các blockchains dựa trên substrate như Polkadot, Kusama, Near, Octopus, v.v.  DEIP cũng chứa một phương thức khởi tạo mã nguồn mở mô-đun để phát triển các dApp trên Mạng DEIP, cũng như “WordPress cho web3” để tăng cường việc áp dụng giao thức.

Giao thức nền kinh tế sáng tạo DEIP cho phép các tài sản vô hình được phát hiện, đánh giá, cấp phép và giao dịch. Nó được tạo ra với mã hóa tài sản vô hình (F-NFT), quản trị (thông qua DAO) và tính thanh khoản (thông qua các công cụ DeFi và các công cụ phái sinh). Chuỗi DEIP là chuỗi dựa trên cơ sở có chủ quyền với khả năng tương tác giữa các chuỗi nâng cao được kích hoạt bởi kết hợp Mạng NEAR và Octopus. DEIP sẽ là một chuỗi ứng dụng Octopus Network, cho phép tích hợp đầy đủ với toàn bộ hệ sinh thái NEAR.

SupraOracles có thể được triển khai như một mô-đun riêng biệt trong phương thức khởi tạo để kích hoạt nguồn cấp dữ liệu bên ngoài, và DEIP Constructor sẽ hỗ trợ việc áp dụng Web3 và xử lý cổng thông tin miền.

Alex Shkor, Giám đốc điều hành và Đồng sáng lập của DEIP, phát biểu:
“Chúng tôi cùng với các bên liên quan đang tìm kiếm điều tốt nhất khi hỗ trợ các nhu cầu cơ sở hạ tầng chính của chúng tôi, ví dụ như giao thức dành riêng cho ứng dụng web3 đầu tiên để mã hóa và quản trị các tài sản vô hình có giá trị cao. Chúng tôi cảm thấy các giải pháp của SupraOracles phù hợp với các yêu cầu của chúng tôi về nguồn cấp dữ liệu nhanh chóng, an toàn và đáng tin cậy, cũng như sự hiểu biết về những thách thức của việc báo cáo trong môi trường tuân thủ và quy định. Chúng tôi rất vui mừng được hợp tác với SupraOracles. ”

Joshua D. Tobkin, Giám đốc điều hành và Đồng sáng lập của SupraOracles, phát biểu:
Chúng tôi đặt mục tiêu cải thiện thế giới theo cách thực tế và hữu hình. Mục tiêu đó không bao giờ là dễ dàng để thực hiện cả. Làm việc với nhóm DEIP giúp đơn giản hóa quá trình đạt được mục tiêu này, cho phép chúng tôi tập trung vào việc duy trì ưu điểm của sự đổi mới, đồng thời hỗ trợ họ phát triển một giao thức kinh tế sáng tạo. ”

Giới thiệu về SupraOracles

SupraOracles cam kết thu hẹp khoảng cách giữa thị trường tài chính truyền thống và hệ sinh thái Web 3.0. Tầm nhìn và sứ mệnh của chúng tôi chính là tăng thêm quyền lực cho cộng đồng developer bằng cách cung cấp một bộ công cụ oracles đột phá để họ có thể tạo ra, triển khai và quản lý các ứng dụng dữ liệu một cách thuận tiện với hiệu suất cao, mạnh mẽ và nhanh nhẹn hơn.

Dự án của chúng tôi được hỗ trợ bởi các chuyên gia dày dặn kinh nghiệm trong việc xây dựng kiến ​​trúc của các cơ chế đồng thuận (architecture of consensus mechanisms), nghiên cứu các thuật toán ngẫu nhiên (randomness research), dịch vụ dữ liệu thời gian thực (real-time data), đầu tư ngân hàng, chứng khoán số, chứng khoán truyền thống, Big Data, học thuật, Big 4, blockchain / DLT, và DeFi.

Cùng với cộng đồng developer và số lượng các các đối tác ngày càng đông của SupraOracles, chúng tôi đặt mục tiêu giải quyết tình trạng tiến thoái lưỡng nan của Oracles và cuối cùng là tạo ra  sức mạnh cho tương lai của ngành tài chính.

Tham gia cộng đồng SupraOracles:
Website | Twitter | Telegram | Discord | LinkedIn | Announcements | Medium  

Giới thiệu về DEIP

DEIP Creator Economy Protocol là giao thức web3 đầu tiên dành cho quản trị và mã hóa tài sản có giá trị cao. DEIP Constructor là một constructor mã nguồn mở cho phép bạn tạo các ứng dụng web3 (không có mã hoặc mã thấp) bằng cách sử dụng Giao thức DEIP.

DEIP là một doanh nghiệp chuyên về công nghệ đang phát minh lại cách đánh giá tính vô hình. DEIP đã phát triển một công nghệ độc đáo cho mục đích này: một cơ chế để có được sự đồng thuận của các chuyên gia về chất lượng của tài sản vô hình và chính thức hóa kiến ​​thức này thành các chỉ số định lượng. Các chỉ số này đưa ra đánh giá chính xác về chất lượng và tiềm năng của bất kỳ tài sản vô hình nào (như bằng sáng chế, nghiên cứu, kịch bản phim, vốn nhân lực, v.v.).

Tham gia cộng đồng DEIP:
Website | Twitter | Telegram | LinkedIn | Reddit | Discord | Medium | YouTube | Facebook | Github

Muốn trở thành đối tác của Supra – Liên hệ với chúng tôi.

RECENT POSTS

Get news, insights, and more

Sign up for the Supra newsletter for company news, industry insights, and more. You’ll also be the first to know when we come out of stealth mode.

FREE WEBINAR

Discover the Tech Behind Supra

Understand our breakthroughs and Supra's roadmap ahead, straight from our researchers.

PrivacyTerms of UseWebsite Data Usage & CookiesBug DisclosureBiometric Information Privacy Policy

©2023 Supra | Entropy Foundation (Switzerland: CHE.383.364.961). All Rights Reserved